ANDRE

Derfor skaper visdomstenner problemer

Visdomstenner: smerter, symptomer og trekking article banner
DELE

Har alle visdomstenner?

Visdomstennene er de bakerste jekslene, og er vanligvis de siste tennene som utvikler seg. Men ikke alle har visdomstenner, av ulike grunner. Noen personer i dag har mindre kjeve, og mange av oss har ikke plass til visdomstennene.

Smerter i visdomstenner

De fleste har fire visdomstenner, én på hver side oppe og nede. Mange får visdomstenner i alderen 17 til 25 år uten at det skaper problemer. I andre tilfeller kan visdomstennene feste seg eller kile seg fast i kjevebenet, eller helt enkelt ikke bryte ut. Dette kan gi fortrengning eller forskyvning av tennene, eller utvikling av lokale hull i tennene, infeksjon eller periodonitt. Visdomstenner som har kilt seg fast i kjevebeinet står vanligvis i uvanlige stillinger, noen ganger horisontalt, noe som forhindrer dem fra å bryte ut på en normal måte. Fastkilte visdomstenner gir likevel ofte ingen symptomer eller smerter, og blir sittende i kjevebeinet resten av livet.

Symptomer på visdomstenner

I noen tilfeller kan fastkilte visdomstenner forårsake problemer. Du kan oppleve rødhet og opphovning rundt tanna, og smerter i kjeven, hodepine og en merkelig smak når du biter nær området til den fastkilte tanna.

Visdomstenner er en levning fra menneskets tidligere tider, da vi hadde et mer primitivt kosthold og trengte flere tenner. Når visdomstennene forsøker å komme ut, kan de forskyve de andre tennene og hindre ortodontisk arbeid. I tillegg kan delvis frembrutte visdomstenner være et sted for bakterievekst, og bakteriene kan gi alvorlig periodonitt.

Trekke visdomstenner

Selv om fastkilte visdomstenner ikke gir symptomer, anbefaler noen tannleger å fjerne dem kirurgisk for å forhindre mulige fremtidige problemer. Heldigvis er det å trekke visdomstenner en vanlig prosedyre som kan gjøres av tannlegen med lokalbedøvelse. Som med annen kirurgi, må man regne med noe blødning, opphovning og bloduttredelse de første dagene og begrense aktivitetene. Men de fleste kommer seg raskt og uten problemer.