PRODUKTSIKKERHET

Vi arbeider under de strengeste standarder

I over 181 år har sikkerhet din vært kjernen i det vi gjør. Derfor har vi et team på mer enn 500 forskere og fagpersoner og en streng sikkerhetsprosess for å analysere hver ingrediens før vi vurderer å bruke den i et av produktene våre.

PRODUKTSIKKERHET

Vi arbeider under de strengeste standarder

I over 181 år har sikkerhet din vært kjernen i det vi gjør. Derfor har vi et team på mer enn 500 forskere og fagpersoner og en streng sikkerhetsprosess for å analysere hver ingrediens før vi vurderer å bruke den i et av produktene våre.