PRODUKTSIKKERHET

Vi arbeider under de strengeste standarder

I over 181 år har sikkerhet din vært kjernen i det vi gjør. Derfor har vi et team på mer enn 500 forskere og fagpersoner og en streng sikkerhetsprosess for å analysere hver ingrediens før vi vurderer å bruke den i et av produktene våre.

PRODUKTSIKKERHET

Vi arbeider under de strengeste standarder

I over 181 år har sikkerhet din vært kjernen i det vi gjør. Derfor har vi et team på mer enn 500 forskere og fagpersoner og en streng sikkerhetsprosess for å analysere hver ingrediens før vi vurderer å bruke den i et av produktene våre.

Trinn 1Tvil

Før vi bruker en ingrediens, begynner forskerne våre med å stille spørsmål. Hvis det er tvil angående ingrediensens sikkerhet eller fordelen den kan ha for deg, bruker vi den ikke.

Trinn 2 Definer

Vi definerer ingrediensens sikkerhet ved hjelp av de samme vitenskapelig baserte standardene som store regulerende myndigheter rundt om i verden benytter.

Trinn 3 Avgjør

Vi evaluerer alle ingrediensene i produkter, for å være sikker på at de er trygge i bruk – både for deg og miljøet. Hvis vi ikke kan bekrefte deg, er det tilbake til tegnebrettet.

Trinn 4 Aktsomhet

Det siste trinnet tar aldri slutt. Når et produkt er i hyllene, følger vi med på ny informasjon om hver ingrediens vi har brukt, og vi samarbeider om sikkerhetsmetoder for nye produkter med tilsynsmyndigheter og forskere utenfor P&G, for å sikre at vi alltid er oppdatert. Og aller viktigst er det at vi hører på deg – for å være sikker på at designet vårt oppfyller dine forventninger om sikkerhet og ytelse.

Våre firetrinns prosess

Sikkerhet er kjernen i alt vi gjør. Før vi markedsfører et nytt produkt, går vi lenger enn regelverket krever for å sikre at hver ingrediens er trygg å bruke, noe vi gjør med en firetrinns prosess som er vitenskapelig basert. Vi bruker den samme prosessen som de regulerende myndighetene rundt om i verden, som US FDA, EPA, EU, WHO og andre.