VOKSNE

Hva er rotfylling?

Hva er tannrot? | Oral-B article banner
DELE

Dype hull og andre skader kan skade og infisere tannmargen. I en rotfylling fjerner tannlegen tannmargen som er skadet eller infisert og erstatter den med et spesialfyll som bidrar til å bevare den gjenværende tannstrukturen.

Hvis tannens nervekammer, som gir næring til cellene i tanna, blir infisert eller skadet, er rotfylling ofte den eneste måten å redde tanna på.

Symptomer på tannrot

Noen indikasjoner på at rotfylling er nødvendig kan være:

  • Spontane smerter eller pulsering når du biter

  • Følsomhet for varm eller kald drikke

  • Dype hull og skader som skaper en abscess (infeksjon) i beinet

Rotfylling

En rotfylling gjøres i fem trinn:

  1. Når tanna har blitt bedøvet lages det en åpning gjennom kronen, inn til pulpahulen.

  2. Lengden på tannrøttene måles.

  3. Skadet tannmarg fjernes, kanalene rengjøres, gjøres større og formes.

  4. Kanalene fylles og forsegles. Det kan også settes inn en metallskrue for å gi strukturell støtte eller feste oppbygningsmaterialene.

  5. Tanna forsegles med en midlertidig fylling. En gull- eller porselenkrone brukes vanligvis for styrket beskyttelse.

Materialet som brukes til å fylle tannroten varer sannsynligvis resten av livet, men det kan hende at fyllingen eller kronen vil måtte skiftes.

Mulige komplikasjoner etter en rotbehandling

Du bør forvente milde smerter etter en rotbehandling, da rengjøringen på innsiden av roten av tanna kan irritere tannkjøttet og de omliggende nervene.  

Men selv om det er normalt med lett tannpine etter en rotbehandling, bør du kontakte tannlegen hvis det varer mer enn noen dager.  

Langvarig tannpine etter en rotbehandling kan bety at rotkanalene krever ytterligere rengjøring. Prøv milde smertestillende midler ved lette smerter, så som ibuprofen.  

Prøv å spise bløt mat i dagene etter en operasjonen for å redusere sjansene for at det oppstår problemer etter en rotfylling.