VOKSNE

Hvordan fungerer en tannkrone?

Hvordan fungerer en tannkrone? | Oral-B article banner
DELE

Er det nødvendig med krone?

Når en tann er sprukket, har en stor gammel fylling eller er alvorlig skadet av hull, kan tannlegen anbefale å sette på en krone. Kroner styrker og beskytter den gjenværende tanna og kan gi deg et penere smil. Typer kroner inkluderer full porselenkroner, kroner med porselen støpt med metall og rene metallkroner.

Hvordan fungerer en krone?

Å sette på krone krever minst to tannlegebesøk. Først reparerer tannlegen hullet, klargjør og former tanna og tar et avtrykk. Tannlegen lager og setter deretter på en midlertidig krone laget av plast eller metall. På det andre tannlegebesøket fjerner tannlegen den midlertidige krona, setter på og justerer den permanente krona og limer den på plass.

Tannbleking for kroner og ferniss

Tannlegen vil tilpasse fargen på krona til fargen på tennene. Hvis du vurderer tannbleking, bør du snakke med tannlegen om alternativer for bleking før krona lages. Siden blekeproduktet ikke påvirker fargen på kroner, er det viktig at de naturlige tennene blekes først, slik at tannlegen kan tilpasse kronefargen til fargen på tennene etter at de er bleket.