Oppretthold tannbørstens effektivitet og hygiene ved å rengjøre den riktig!

HUSK

Av sikkerhetshensyn
må du ikke sette
inn objekter
i noen åpning på din
Oral-B elektriske
tannbørste

Har du fremdeles spørsmål om hvordan du kan komme i gang med din Oral-B elektriske tannbørste? Klikk her for mer støtte og informasjon.