Vil du starte en sunn tannpusserutine?

DELE

Da må du vurdere pussefrekvens, vann- og strømforbruk og resirkulering

Procter & Gamble (P&G) merkevarer Oral-B og Crest gjennomførte en undersøkelse blant nesten 3 000 mennesker i USA og Vest-Europa for bedre å forstå hvilke vaner som gjelder for munnpleie i dag. Dataene resulterte i flere tips som kan hjelpe folk med å forbedre sin personlige helse og redusere miljøpåvirkningen av deres munnpleierutine.

  1. Puss tennene to ganger daglig: Verdens helseorganisasjon anbefaler å pusse tennene to ganger om dagen med fluortannkrem i to minutter for å redusere plakkbakterier, oppbygging av tannstein, hull og tannkjøttproblemer. De spurte som hopper over pussing hevder at det er fordi de sovnet (27 %), var for slitne (24%) eller følte seg for late (23 %).

  2. Skru igjen kranen: Utover personlige helsemessige fordeler, kan enkle valg som folk tar i løpet av sine munnpleierutiner, bidra til å redusere sine miljømessige fotavtrykk. Nesten 1 av 4 (24 %) respondenter innrømmer å la kranen stå åpen mens de pusser tennene, og mer enn 1 av 2 (60 %) undervurderer mengden vann som blir kastet bort hvert minutt kranen er åpen. Å stenge kranen kan spare opptil 28 liter vann om dagen. Enda bedre, folk kan forbruke mindre energi ved å velge kaldt vann.

  3. Koble fra laderen: Nesten halvparten av respondentene (47 %) som bruker en elektrisk tannbørste, hevder at de alltid eller noen ganger lar laderen være koblet til og 31 % lar laderen stå tilkoblet hele tiden. De fleste apparater bruker fortsatt strøm så lenge de er koblet til, så husk å trekke ut stikkontakten når du ikke lader den elektriske tannbørsten.

  4. Kontroller for resirkulerbarhet: Produkter for personlig pleie kan være resirkulerbare og du kan se på etikettene på produktet og emballasjen for å være sikker. Imidlertid innrømmer 19 % av de spurte at de sjelden eller aldri resirkulerer baderomsprodukter eller -emballasje. Hva er grunnen? Nesten en tredjedel (30 %) tenkte aldri på det, 22 % hadde ingen idé om hvordan produkter resirkuleres og 19 % hevdet de ikke hadde nok produkter som å kunne resirkuleres. Hver handling utgjør en forskjell, og de individuelle vanene legger til rette for å redusere deponiavfall.

Oral-B og Crest arbeider for å lære opp og gjøre 2 milliarder mennesker i stand til å bruke sunne munnpleievaner innen 2030, redusere deres miljømessige fotavtrykk og å bli ansvarlige forbrukere. Innsatsen er en del av "Healthy Smiles, Healthy Live"-strategien som søker å fremme sunne tannpleievaner for å endre folks helse og samtidig redusere innvirkningen på lokalsamfunnene våre. Merkene vil fokusere på opplæring og beslutningspåvirkning, muliggjøre tilgang til tannprodukter og tjenester, og innovasjon som gjør adopsjonen av sunne vaner morsomt.

Resultatene er hentet fra en online undersøkelse mellom 7. og 15. oktober 2020 med 2 905 respondenter i den alminnelige befolkningen (1 093 USA, 647 Frankrike, 465 Storbritannia, 353 Tyskland og 347 Italia). Resultatene er vektet etter land, alder og kjønn.