Genius teknologi versus Sonic teknologi

UTVIKLET I SAMARBEID MED TANNLEGER
FRA SONIC-TYPE TEKNOLOGI I 1963 TIL DAGENS GENIUS
RENERE TENNER MED GENIUS. SUNNERE TANNKJØTT.
AVRUNDET BØRSTEHODE GJØR BEDRE RENT FOR SUNNERE TANNKJØTT**
100 % PUSSEDEKNING MED POSISJONSDETEKTOR FOR EN GRUNDIG RENGJØRING
HVITERE TENNER FRA OG MED DAG 1***
**sammenlignet med vanlig manuell tannbørste
***ved å fjerne overflateflekker
SMARTE FUNKSJONER SOM HJELPER DEG Å PUSSE SMARTERE